Updates

Bli med i Lady Klukk!

(English below. We want to inform that although we are interested to meet as many new members as possible, a big part of our repertoire is in Norwegian and Swedish, and you have to be able to learn to sing in those languages.)

Hei! Så gøy at du vil vite mer om oss!

Er du interessert i å gjøre studietiden din ekstra spennende? Bli med i tidenes vennegjeng der det alltid er masse å finne på!

Lady Klukk er et av Norges eldste studinekor for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Siden 1976 har Studinekoret Lady Klukk sjarmert og sunget for Kristiansands befolkning og byens studenter. I løpet av året har koret mange arrangementer for både aktive klukker og frittgående høner. Hvert år har vi julekonsert, 17. mai-konsert og en stor konsert i forbindelse med constitutionen vår i mars, i tillegg til andre sangoppdrag. Vi drar også på korhelg en gang i semesteret til en annen studentby i Norge der vi møter studentkor fra hele landet og synger og fester sammen en hel helg!

Vi får humøret opp med øvelser, oppdrag, hyttetur, korhelger, konserter, fester, spill og moro m.m. 💃

Vår helt egne bar, Høna bar, ligger på Stiften (bygg 20, campus Krs.), her har vi de fleste øvelser og sosiale sammenkomster 🎉 Vi deler bygg med de fire andre musikalske studentorganisasjonene Spillopus Ad Libitum, Guttekoret Bondebrølet, Mannskoret Quantum Oellarus og Spadser og Blæse-Ensembelet. Vi finner ofte på felles ting så lenge situasjonen tillater det, så her er det stort potensiale for å utvide vennekretsen!

Øvelser vil per dags dato være torsdager kl 18-20.15 🎶

Her finner du oss i nærmeste fremtid:

Torsdag 26. august
• Kl 18-20.15: Åpen øvelse, Stiften.

Lørdag 28. august
• Kl 18.00: Opptak, Stiften https://fb.me/e/YWTD0Y8n

Torsdag 2. september
• Kl 18-19: Åpen øvelse, Stiften.
• Kl 19.00: Opptak, Stiften https://fb.me/e/YWTD0Y8n

10. – 12. september
• Hyttetur

17. – 19. september
• Tonal samling

22. – 24. oktober
• Korhelg i Trondheim

Vi håper å se nettopp DEG hvis du vil ha en sosial og morsom studietid med mye sang og moro 🤩
Har du spørsmål er det bare å slide into the dms på Instagram, Facebook eller send en mail til ladyklukk@ladyklukk.no 🐓

Sjekk oss gjerne ut på YouTube for å få en ide om hvilke sanger vi synger! 

English

Hi! Great to see you here! We’re so happy you want to learn more about us. Are you interested in making your time as a student extra exciting? Join this amazing group of women who always have something going on! 💃

Lady Klukk is one of Norway’s oldest student choirs for all students affiliated with the Student Welfare Organization in Agder (SiA). Since 1976, Lady Klukk has charmed and sung for Kristiansand’s population and the city’s students. During the year, the choir has many events for both «active chicks» (active members) and «free-range hens» (previous members). Every year we have a Christmas concert, a May 17th concert and a big concert in connection with our constitution in March, in addition to other events. We also go on a choir weekend once a semester to another student town in Norway where we meet student choirs from all over the country and sing and party together for a whole weekend! 🎉

We lighten up the mood with rehearsals, events, cabin trips, choir weekends, concerts, parties and games, as well as other things.
Our very own bar, «Høna bar», is located on Stiften (building 20, campus Krs.), Here we have most of our rehersals and social gatherings. 🎶

We share buildings with four other musical student organisations: Spillopus Ad Libitum, Guttekoret Bondebrølet, Mannskoret Quantum Oellarus and Spadser og Blæse-Ensembelet. We often come up with things to do together with the other organisations as long as the situation allows, so there’s great potential to expand your circle of friends!

Choir rehersals will as of today be on Thursdays at 18-20.15.

This is where you can find us in the near future:

Thursday 26 August
• 18-20.15: Open rehersal, Stiften.

Saturday 28 August
• At 18.00: Auditions, Stiften  https://fb.me/e/YWTD0Y8n

Thursday 2 September
• 18-19: Open rehearsal, Stiften.
• 19.00: Auditions, Stiften https://fb.me/e/YWTD0Y8n

10. – 12. September
• Cabin trip

17. – 19. September
• «Tonal samling», a weekend with lots of singing, activites and parties.

22. – 24. October
• Choir weekend in Trondheim

We hope to see YOU if you want your time as a student to be social and fun with lots of singing! If you have questions, just slide into the dms on Facebook or Instagram or send an email to ladyklukk@ladyklukk.no 💻

Feel free to check us out on YouTube to get an idea of ​​what songs we sing!

Legg igjen en kommentar